Servicii

Intabulare sau cadastru teren reprezinta prima inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate, adica deschiderea unei carti funciare pentru imobilul in cauza. Vanzarea sau cumpararea imobilelor se face numai pentru imobilele inscrise in Cartea Funciara.(poza Titlu de proprietate, CF). Acte necesare: Titlu de proprietate, certificat fiscal, acte de identitate, daca e cazul certificate de mostenitor.

Intabulare, cadastru sau edificare constructie reprezinta incrierea unei constructii noi in Cartea Funciara a terenului pe care este amplasata.(poze Plan edificare, CF edificare, casa). Acte necesare: Certificat de atestare a existentei constructiei, Autorizatie de Constrire, Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Certificat energetic, extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Radierea reprezinta stergerea unei constructii din cartea funciara in baza adeverintei de inexistenta si a documentatiei cadastrale. Acte necesare: Adeverinta de inexistenta, extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Dezlipirea este operatiunea de impartire a unui imobil inscris în cartea funciara in doua sau mai multe imobile, care se vor inscrie in carti funciare distincte.(poza CF dezlipire, Plan Dezlipire). Acte necesare: Certificat de urbanism, extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Alipirea sau comasarea este operatiunea de unificare a doua sau mai multe imobile inscrise in Cartea Funciara rezultand un singur imobil. .(poza CF Alipire, Plan alipire). Acte necesare   Certificat de urbanism, extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Studii topografice pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor pentru P.U.Z., P.U.D reprezinta masuratori de precizie si detaliu ridicat, precum si informarea cu privire la situatia juridical a imobilelor. Acte necesare: Certificat de urbanism, extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Aviz tehnic OCPI, necesar obținerii Certificatului de Urbanism, a Proiectului pentru Autorizația de Construire (PAC) reprezinta o ridicare topografica a detaliilor planimetrice si altimetrice necesare in faza de proiectare a lucrarilor de construire (forma in plan si pe cota a terenului dicteaza proiectele posibile). Acte necesare: extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Relevee construcții civile si industriale reprezinta planurile pe etaj a cladirilor (cu evidentierea compartimentarii) rezultate in urma masuratorilor. De relevee avem nevoie la banca, pentru certificate energetice sau pentru evaluari. Acte necesare: extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Realizarea planurilor topografice de situatie si amplasament in format analogic si digital cu evidentierea detaliilor planimetrice si altimetrice si vizualizarea im model 3D. Acte necesare: extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Trasarea axelor construcțiilor si punctelor caracteristice ale construcțiilor reprezinta materializarea in teren a punctelor determinante. Acte necesare: extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor, planul de situatie propus in format digital.

Trasarea limitelor de proprietate, trasarea drumurilor noi sau reabilitate, trasari de retele edilitare publice sau private. Acte necesare: extras de Carte Funciara, acte de identitate a proprietarilor.

Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc.).

Profile longitudinale și transversal, model 3d.

Asistență topografică de șantier;